Ανεμογεννήτριες στον Κιθαιρώνα Εκτύπωση

Σχετικά με τις ανεμογεννήτριες στον Κιθαιρώνα

Η πρώτη προσπάθεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στον Κιθαιρώνα έγινε το 2004. Ο τότε Δήμος Πλαταιών έκανε αίτηση ακύρωσης του έργου στο Συμβούλιο της Επικρατείας την οποία και κέρδισε το 2008, με συνέπεια την ακύρωση του έργου.

Το 2009 εκδόθηκε καινούρια άδεια για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών και η ΕΛ.Α.Ο. επικοινώνησε  με την εταιρία που έχει αναλάβει το έργο για να ζητήσει λεπτομέριες σχετικά με την κατασκευή του. Από τις πληροφορίες που δόθηκαν ήταν σαφές ότι υπήρχε σοβαρότατο θέμα ασφάλειας για τους αεραθλητές και για αυτόν τον λόγο η ΕΛ.Α.Ο. εξέφρασε επανηλλειμένα τόσο προφορικώς σε ειδική συνάντηση, όσο και  γραπτώς τις αντιρήσσεις της και τα θέματα  που προκύπτουν.

Ακολούθησε τον Ιούνιο του 2010 συνάντηση με την ΔΕΗ όπου και ξανατέθηκαν τα θέματα ασφαλείας. Το τελικό τοπογραφικό σχέδιο για την όδευση των καλωδίων εγκρίθηκε από την ΔΕΗ τον Ιούλιο του 2010.

Τα σωματεία ΑΟΚ, ΑΕΦΙΠ, ΑΛΑΟ και ΕΝΑΡΑ, ζήτησαν να ενημερωθούν από τους αρμόδιους φορείς, και οι απαντήσεις που λάβανε δεν ήταν ικανοποιητικές ούτε για τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων, ούτε για τα θέματα που αφορούν την επέμβαση στο περιβάλλον και τις συνέπειες αυτών των ενεργειών.

Για αυτό τον λόγο και με στόχο την προάσπιση της ασφάλειας των αθλητών, των πτητικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών δρστηριοτήτων, καθώς και για περιβαλλοντικούς λόγους, καταθέσανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Νοέμβριο του 2010, αίτηση ακύρωσης του έργου.

Στην ίδια αίτηση  ακύρωσης του έργου συμμετέχουν και 4 φυσικά πρόσωπα που είναι αεραθλητές των σωματείων. Παράλληλα, αιτήσεις ακύρωσης έχουν κατατεθεί και από δημότες για περιβαλλοντικούς λόγους.

Στις 11/2/2011 οργανώθηκε συνάντηση φορέων και κατοίκων για το θέμα αυτό όπου και πάρθηκε απόφαση να κατατεθεί ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Στις 16/2 το Δημοτικό Συμβούλιο Θήβας ομόφωνα ενέκρινε το ψήφισμα μη αποδοχής του έργου και άλλων παρόμοιων έργων στην περιοχή.

Στην συνέχεια θα υπάρχει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους άλλους φορείς προκειμένου να γίνει ότι είναι νομικά δυνατόν για να μην κινδυνεύσει η αθλητική  δραστηριότητα, η σωματική  ακεραιότητα αθλητών,  και ο φυσικός πλούτος του Κιθαιρώνα.

Είναι απαραίτητη η συμμετοχή και συμβολή όλων, και ειδικά όσων έμπρακτα μπορούν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή, και η προσήλωση στον κοινό αγώνα που ακολουθεί.

Δ. Παπαδόγιαννης