Πτήσεις κοντά σε αεροδρόμια Εκτύπωση
elaologoΕνημερωθήκαμε από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία σχετικά με θέμα προέκυψε από πτήσεις πλησίον αεροδρομιών. Λάβαμε και την ακόλουθη ανακοίνωση.

Υπενθυμίζουμε τα μέλη μας ότι ο σχετικός κανονισμός της ΥΠΑ προβλέπει απαγόρευση πτήσεων σε απόσταση μικρότερη των 10 ΝΜ από αεροδρόμια χωρίς σχετική άδεια. Καλούμε τους αεραθλητές να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανόνα αυτόν.

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΑΠ σχετικά με το θέμα