Εκλογές ΑΟΚ Εκτύπωση

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 19/11/2017, στις Πλαταιές, οι εκλογές του ΑΟΚ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, έχουν ως εξής:
Σύνολο ψήφων: 35
Λευκά: 0
Άκυρα: 0

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, έλαβαν:
Αιμίλιος Αποστολόπουλος - 32 (εκλέχθηκε)
Αμβρόσιος Κάρδαρης - 23 (εκλέχθηκε)
Γιάννης Μυριανθόπουλος - 22 (εκλέχθηκε)
Γιάννης Μελισσάρης - 21 (εκλέχθηκε)
Χρήστος Παπαδάκης - 20 (εκλέχθηκε)
Γιώργος Νικολιουδάκης - 16 (1ο αναπληρωματικό μέλος)
Σταμάτης Διολέτης - 11 (2ο αναπληρωματικό μέλος)
Σταύρος Φώκος - 7

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή έλαβαν:
Αναστάσιος Χάψας - 27 (εκλέχθηκε)
Γιάννης Καρασίμος - 24 (εκλέχθηκε)
Άννα Διάκοβα - 22 (εκλέχθηκε)
Χαράλαμπος Βλαχάβας - 21 (αναπληρωματικό μέλος)

Τις επόμενες ημέρες, όπως προβλέπει το καταστατικό, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει για πρώτη φορά σε σώμα, προκειμένου να επιλέξει τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.