Νεο ΔΣ ΑΟΚ Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αεραθλητικού Ομίλου Κιθαιρώνα σε σώμα, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη με την αντίστοιχη ανά μέλος ιδιότητα.

Κάρδαρης Αμβρόσιος Πρόεδρος
Μυριανθόπουλος Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Παπαδάκης Χρήστος Γενικός Γραμματέας
Αποστολόπουλος Αιμίλιος Ταμίας
Μελισσάρης Ιωάννης Μέλος
Νικολουδάκης Γεώργιος 1ο αναπληρωματικό μέλος
Διολέτης Σταμάτης 2ο αναπληρωματικό μέλος